4 مرداد 1397

دستگاه فلزیاب Spectra

دستگاه فلزیاب Spectra برای محیط های با نیاز های امنیتی شدید طراحی شده است، که شامل فرودگاه ها، مدارس، کنسرت ها، رویدادهای ورزشی می شود. دستگاه […]
3 مرداد 1397

دستگاه فلزیاب TM 808

دستگاه فلزیاب TM 808 برای مکان یابی اشیای بزرگ و در عمق طراحی شده است. این دستگاه فلزیاب آماده کشف پنهانگاه های سکه، صندوق گنج، انبار […]
3 مرداد 1397

فلزیاب TreasureMaster

فلزیاب TreasureMaster اکتشاف گنج تان را در یک قیمت قابل استطاعت افزایش دهید. مانند حرفه ای ها بدون اتلاف وقت جستجو می کنید. برخلاف تعادل زمین […]
3 مرداد 1397

دستگاه فلزیاب TDI SL

دستگاه فلزیاب TDI SL برای جستجو در تمام روز نیازمند یک آشکارساز سبک هستید که عملکرد خوبی داشته باشد. این فلزیاب قدرت القای پالسی دارد. دستگاه […]
3 مرداد 1397

فلزیاب Surfmaster PI

فلزیاب Surfmaster PI با میدان دو گانه نسبت به طلا حساس است، حتی در عمق حداکثر، و جستجو را با گرفتن کنترل و سرعت پس زدن […]
Copy