17 تیر 1397

لرزه نگار تصويری FS-Reflexions

لرزه نگار تصويري FS-Reflexions با استفاده از موج هاي لرزه نگاري که به درون زمين فرستاده ميشود تصويري دقيق از زير زمين ارائه ميکند.
17 تیر 1397

فلزياب بيونيک X4

فلزياب بيونيک X4 بطورخاص براي جستجوگران طلا، جويندگان گنج که درجستجوي طلا در فاصله هاي دور مي گردند ساخته شده است. مکان اجسام طلا را بطور […]
16 تیر 1397

دستگاه جستجوگر غار

دستگاه جستجوگر غار بر حسب اصل مقاومت زمين برنامه ريزي شده است. در زمينهاي هموار قادر به كشف گودال ها وفضاهاي خالي مي باشد.
16 تیر 1397

دستگاه آب یاب GeoSeeker

دستگاه آب یاب GEOSEEKER برترین دستگاه آب یاب جهان، از سیستم های پیشرفته Geoseeker شرکت او کی ام آلمان میباشد.
16 تیر 1397

اسکنر هوايی OKM

اسکنر هوايی OKM براي اسکن کل منطقه. اين دستگاه با پرواز بر منطقه مورد نظر ميتواند تا ۴۵ متر در زمين نفوذ کند و هر نوع […]
Copy