23 تیر 1397

فلزیاب AT ProInternational

فلزیاب AT ProInternational فنآوری های جدید و منحصر به فرد گرت که این فلزیاب را برای جستجو سکه و دفینه ایده آل می سازد.
23 تیر 1397

فلزیاب AT pro

فلزیاب AT Pro فنآوری های جدید و منحصر به فرد این دستگاه رابرای جستجو سکه،عتیقه،دفینه،طلاوجواهر،ایده آل میسازد.
21 تیر 1397

فلزیاب CSI PRO

فلزیاب CSI PRO به کاربر اجازه می‌دهد تفکیک فلز را با بوق بشنود و دامنه‌ی سیگنال صوتی فلزیاب را تغییر دهد. تفکیک فلز با وضوح بالا
21 تیر 1397

فلزیاب CSI 250

فلزیاب CSI 250  این فلزیاب پیشرفته با یک فهرست شناسایی هدف برای شناسایی اهداف مورد جستجوی معمول در تحقیقات صحنه‌ی جرم طراحی شده است.
21 تیر 1397

فلزیاب Infinium LS

فلزیاب Infinium LS برای محیط های زیر آبی و زمینی های معدنی، یکی از بهترین فلزیاب های چند منظوره در جهان است.
Copy