8 مرداد 1397

فلزیاب Ultra Scanner

فلزیاب Ultra Scanner با حساسیت حداکثری خود، زمان واکنش سریع، نور و طراحی ارگونومیک، مطلوب‌ترین جستجوگر دستی برای ایمنی و امنیت است.
8 مرداد 1397

فلزیاب VELOX ONE

فلزیاب VELOX ONE تفکیک فلزات فلزیاب VELOX ONE تفکیک ثابت و دارای فهم آسانی را در خود دارد. این فلزیاب، تن هشدار شدیدی را برای فلزات […]
8 مرداد 1397

فلزیاب Golden Gate Plus

فلزیاب Golden Gate Plus این فلزیاب با داشتن امکانات خارق العاده و بسیار کاربردی شما را در یافتن اشیایی که دقیقا در جستجوی آن هستید یاری […]
8 مرداد 1397

فلزیاب 109 DEEP PRO

فلزیاب 109 DEEP PRO فلزیابی است که به طور خاصی برای کاوش‌های فنی، بررسی صحنه‌ی جرم و عملیات‌های جستجو و نجات تولید شده است.
7 مرداد 1397

فلزیاب Nokta Pointer

فلزیاب Nokta Pointer دارای دو محفظه‌ی محافظ با پوشش محکم است تا از سایش نوک شناسایی‌کننده ممانعت نماید. یکی از آنها دارای یک تیغه‌ی تراش داخلی […]
Copy