21 خرداد 1397

فلزیاب Millennium

مناسب ترين دستگاه فلزیاب براي پيدا كردن فلزهايي كه مدت زيادي (بالاتر از ۴۰ سال) در زمين دفن شده است.
Copy