طلایاب TM 808 Treauremaster

برای مکان یابی اشیای بزرگ و در عمق طراحی شده است.

آماده کشف پنهانگاه های سکه، صندوق گنج، کشف طلا و نقره است. اما یک وجه عملی هم دارد، و آن هم برای یافتن انبارهای فاضلاب، ابزارها، وسایل، لوله های فلزی و عتیقه جات ایده آل است.

اگر به دنبال اکتشافات بزرگ هستید، این آشکارساز بهترین وسیله برای استفاده شما می باشد.

آنتن لوله کابلی دوگانه که فلزیاب و طلایاب آنتنی نیز معروف است، با تعادل زمین قابل تنظیم کار می کند تا مواد آلی زمین را پس بزند و طلاهای عمیق تر ار پیدا کند. با اشیای بزرگتر می تواند تا حدود ۲۰ پا در عمق اکتشاف کند. تنظیمات مطلوب شما به سرعت با دکمه فشاری تنظیم مجدد احیا می شوند.

نکات مهم فلزیاب و طلایاب TM 808:

تعادل زمین قابل تنظیم
کاملا چندکاربرده
خواندن آسان سنجش گر
تنظیم و هماهنگی آسان
الکترونیک قوی
دکمه فشاری بازگرداننده

طول قابل تنظیم : ۱۹<38
تمام طلاهای صوتی: غیر VCO
خروجی صدا: بلندگو و هدفون ۴/۱
باتری: ۴ – “C”
طول عمر باتری: ۸-۱۴
دیسک صوتی: جستجوی بی صدا و آستانه
کویل های اختیاری: N/A
کویل استاندارد: آنتن دوگانه
تعداد تنظیمات از پیش: ۱
فرکانس: ۶,۵۹