طلایاب و ردیاب Scope B

سيستم كاركرد رادار و شعاع زن، توانايي رديابي طلا و نقره قابلیت شناسايي اجسام كوچك و بزرگ
– كم حجم و با سرعت بالا
– سيستم حساسيت جهت زمينهاي معدني وغيره
– توانايي شناسايي حفره و فضاهاي خالي
– ساده وبا كاركرد بالا شعاع عملكرد در حدود ۱۰۰۰ متر و عمق ۳ متر مفيد

ردیاب طلا

ردیاب طلا / فلزیاب