طلاياب Mother load

این فلزیاب و طلایاب داراي يك موج فركانس پايين خاص است كه مسافتهاي زيادي را در زمين طي مي كند. اين موج ، كمترين مقاومت را در زمين احساس مي كند.

حركت موج از بين طلاهای گرانبها ساده تر است. اگر طلا يا هدف رسانا ، در خط سير موج باشد ، با كمترين مقاومت در مسيرش مواجه خواهد شد. يك موج حامل قويتر، به پروب گيرنده بر مي گردد.
وقتي يك سيگنال فركانس پايين قوي از طريق زمين و از يك پروب به پروب ديگر منتقل مي گردد، موج استفاده شده به يك حامل معروف است.
وقتي اين اتفاق مي افتد ، لامپ پاسخ هدف ، در طلاياب Mother load روشن و درخشان مي شود. يك پاسخ اندازه گيري شده ،روي پانل كنترل طلاياب Mother load نيز مشخص مي گردد. با استفاده از اين تكنولوژي ، كشفيات زيادي در يونان و مكزيك و فيليپين و ايالات متحده انجام شده اند.
فلزیاب و طلاياب Mother load داراي يك موج فركانس پايين خاص است كه مسافتهاي زيادي را در زمين طي مي كند. اين موج ، كمترين مقاومت را در زمين احساس مي كند. حركت موج از بين فلزات گرانبها ساده تر است. اگر طلا يا هدف رسانا ، در خط سير موج باشد ، با كمترين مقاومت در مسيرش مواجه خواهد شد. يك موج حامل قويتر ، به پروب گيرنده بر مي گردد.

طلایاب

تقريبا ۱۱۰۰متر مربع را پوشش مي دهد. اندازه و شكل و عمق را تا ۴۰متري تعيين مي كند.
طلایاب / طلایاب تصویری / گنج یاب
شرکت طلایاب با ما ارائه دهنده دستگاه های جدید طلایاب و طلایاب تصویری
ارائه متنوع ترین دستگاه های طلایاب
شماره تماس جهت سفارش دستگاه طلایاب : ۰۹۱۲۸۱۸۴۲۶۳