دستگاه آب یاب

در نقاط خشک و بیابانی پیدا کردن بهترین نقطه برای حفاری برای چاه آب یکی از چالش های مهندسی و متخصصین این کار بوده است.

این دستگاه آب یاب با ارسال امواج الکتریکی و اندازه گیری مقاومت زمین بین الکترود های خود دستگاه وجود منابع آبی و رگه های آبی و این که بهترین محل برای حفاری کجا می باشد را مشخص کند. عمق نفوذ آن در زمین ۸۰ متر است و محل مورد اسکن آن ۸۰۰ متر مربع می باشد که می توانید با عوض کردن موقعیت الکترودها بهترین محل را برای حفاری چاه پیدا کنید و یا ۸۰۰ متر بعدی را اسکن کنید.

دستگاه آب یاب

سیستم کار کردن دستگاه آب یاب (Geo electrical) است. کار با این دستگاه بسیار ساده است. شما چهار الکترود این دستگاه را در زمین فرو می کنید و بعد از مدتی که دستگاه زمین را بررسی کرد وجود آب و درصد وجود آن در ۸۰۰ متر محل جستجو مشخص می کند.

یک سری از افراد انگشت شمار در سراسر جهان دارای این توانایی خدادادی هستند که خود بدن آن ها آب یاب است و به سرعت می توانند بهترین نقطه را برای حفاری چاه آب و این که رگه آب در کدام نقطه زمین قرار دارد.

در بسیاری موارد چاه آبی بوده که مورد استفاده بوده است اما به هر علتی آب آن خشک شده است يا آبدهی آن کم شده است.

آب یاب